MKT101. Khoá Marketing – Tinh hoa Thực hành

by Nguyen Kong

Khoá học dành cho những ai quan tâm, yêu thích công việc liên quan đến Marketing – Communications nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và cần trang bị những gì.

Nội dung khoá học bao gồm:

  • Kiến thức nền tảng về Marketing
  • Marketing: Bộ môn Khoa học kết hợp Nghệ thuật  
  • Yếu tố tiên quyết cần có khi muốn lập kế hoạch marketing
  • Chiến lược Marketing và sự phân nhánh
  • Truyền thông là gì? Lập kế hoạch Truyền thông Tích hợp
  • Phân tích case study
  • Ứng dụng vào tình hình Doanh nghiệp bạn đang làm việc
Phần Bonus dành cho sinh viên, bạn trẻ dưới 25 tuổi:
  • Thế giới Marketing gồm những mảng nào, mối liên kết ra sao?
  • Định hướng nghề trong thế giới Marketing

 

Brochure Khoá học MKT101 - Tinh hoa Thực hành

Nội dung chi tiết và đầy đủ về: Chương trình đào tạo; Quyền lợi học viên; Quà tặng kèm theo; Giá trị & Giá cả khoá học

Học phí

3.300.000 VNĐ/ 1 học viên

Tư vấn trực tiếp:

Fanpage: https://www.facebook.com/TheGentlewomanWriter

Page: https://www.facebook.com/MyDuongr/

Be Gentle,

Love.