The Gentlewoman Writer

by My Duong

Về tôi

My Dương – Marketer, Trainer and Writer

My Dương – Marketer, Trainer and Writer

Với niềm yêu thích bộc lộ suy nghĩ, chia sẻ kiến thức qua từng câu chữ được viết xuống, mình lập blog này để nhắc nhở bản thân chăm chỉ viết, truyền tải thông điệp tích cực và truyền cảm hứng cho những người luôn người nỗ lực để trở nên ưu tú hơn mỗi ngày.

INSTAGRAM CORNER

x

    newsletter

    DON'T MISS NEW UPDATES FROM US!