Copywriting 101 – VIẾT BÁN HÀNG TOÀN DIỆN

Qua My Duong Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Vén bức màn bí mật về cụm từ “copywriting”. Khoá học cung cấp kiến thức & hiểu biết toàn diện về kĩ năng Sales Copywriting dành cho những ai định hướng cung cấp dịch vụ Viết bán hàng.

Bạn sẽ học những gì?

 • Hiểu tường tận “Copywriting thật sự là gì?”
 • Học phần kiến thức nền Marketing cho người làm Copywriting: 4P, 4C, Khách hàng mục tiêu, Sự thật ngầm hiểu, Pain point, Khuôn mẫu chung
 • Kiến thức truyền thông, điểm chạm
 • Checklist, Quy trình viết Copywriting
 • Email Marketing, công thức Dream 100
 • Kiến thức chung về Viết
 • Cách viết tiêu đề thu hút
 • Rổ ý tưởng

Nội dung học

Nhập môn

 • Cách tối ưu hiệu quả từ khoá học
 • Join Group đồng hành hỗ trợ
 • Trang tài nguyên của học viên khoá CPR101

Module 1: Copywriting là gì?

Module 2: COPYWRITING: Thinker or Doer?

Module 3: Lập kế hoạch viết Sale Copywriting

Module 4: Email Marketing phục vụ bán hàng

Module 5: Viết – Thực hành – Chỉnh sửa – Hoàn thiện

Module 6: Bonus Thương hiệu Cá nhân cho người viết bán hàng

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Đăng kí email để được tải miễn phí ebook này và nhận nhiều thông tin hữu ích