Marketing 101 – TINH HOA THỰC HÀNH

Qua My Duong Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Kiến thức bài bản và kinh nghiệm thực tế tạo nên giá trị ttrong từng trang bài giảng

Bạn sẽ học những gì?

  • Kiến thức nền tảng về Marketing
  • Marketing: Bộ môn Khoa học kết hợp Nghệ thuật
  • Yếu tố tiên quyết cần có khi muốn lập kế hoạch marketing
  • Chiến lược Marketing và sự phân nhánh
  • Truyền thông là gì? Lập kế hoạch Truyền thông Tích hợp
  • Phân tích case study
  • Ứng dụng vào tình hình Doanh nghiệp bạn đang làm việc

Nội dung học

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Đăng kí email để được tải miễn phí ebook này và nhận nhiều thông tin hữu ích